Vitajte na stránkach OPK Zlaté Moravce

Cieľom tejto stránky je informovať poľovnícku, ale aj nepoľovnícku verejnosť   o svojej činnosti.

Na našich stránkach nájdete okrem základných údajov o OPK aj zákony týkajúce sa poľovníctva, stanovy Slovenskej poľovníckej komory a mnoho ďalších informácií týkajúcich sa výkonu práva poľovníctva.


Opatrenia na úseku strelných zbraní a streliva


              CHPPT 2020 - ZRUŠENIE


Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri

LIST PREZÍDIA SPK - ZVEREJŇOVANIE STATUSOV NA SOC. SIEŤACH


                 ZBIERKA


KONIEC PLATNOSTI POĽOVNÝCH LÍSTKOV


NARIADENIE HLAVNÉHO VETERINÁRA SR - AMO


KATALÓG CHPPT 2018/2019


Africký mor ošípaných potvrdený na maďarsko-slovenskej hranici

https://www.polovnickakomora.sk/sk/amo/aktualne-spravy-spk/1521-africky-mor-osipanych-potvrdeny-na-madarsko-slovenskej-hranici.html

CHPPT 2017/2018 - katalóg na stiahnutie


           !!!! AMO - Africký mor ošípaných 


AMO - výskyt AMO v Maďarsku, na východnej hranici s Ukrajinou, len 20 km od SK hraníc

https://www.polovnickakomora.sk/spk/amo/aktualne-spravy-zo-zahranicia/madarsko/1306-madarsko-ma-nove-ohnisko-vyskytu-amo.html

Slovenská poľovnícka komora v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky (ďalej len ŠVPS SR) zorganizovala v priestoroch kongresovej sály Agroinštitútu v Nitre dňa 27.10.2017 odborný seminár s medzinárodnou účasťou k veľmi vážnej a aktuálnej téme Afrického moru ošípaných. Seminár bol organizovaný pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spolu s Medzinárodnou radou pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC. Slávnostné otvorenie seminára zahájili trubači Slovenskej poľovníckej komory za účasti 190 participantov všetkých dotknutých organizácií a to pracovníkov štátnej správy na úseku poľovníctva, zástupcov obvodných poľovníckych komôr, Vojenských lesov a majetkov SR, š. p., Lesov SR, š.p., Národného lesníckeho centra, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie Košice, ŠVPS SR, Regionálnych veterinárnych a potravinových správ, Komory veterinárnych lekárov, zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej správy, Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku-družstvo.

Prílohy: