Predstavenstvo OPK


JUDr. Ján JONIS
predseda OPK

Ing. Soňa SKALICKÁ
podpredseda OPK, predseda osvetovej komisie OPK

Ing. Maroš ŠVEC
predseda komisie poľovníckej a životného prostredia OPK

Ing. Karol Čikel
predseda streleckej komisie OPK

Ing. Martin Sýkora
predseda kynologickej komisie OPK

Ing. Ivan HÓK
predseda ​legislatívnej komisie OPK

Ing. Margaréta TULLOVÁ, PhD.                                 
predseda ekonomickej komisie OPK