Dozorná rada OPK

JUDr. Eva MIHÓKOVÁ - predseda DR OPK

Ing. Štefan PAVLOV - člen

Ján BAHÝĽ - člen

Ľudovít ULIČNÝ - člen